Updates Over Het Coronavirus Covid-19

Published Dec 31, 20
7 min read

Updates Over Het Coronavirus Covid-19

We zijn met VWS, RIVM, ROAZ en GGD GHOR in gesprek om de directe betrokkenheid van de sector in de landelijke besluitvorming de komende dagen te vergroten. Voor desinfectantia zijn er afspraken gemaakt met de ministeries van VWS en Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor biocidenregelgeving), tijdelijk het aanbod van deze middelen te vergroten (Coronavirus en COVID-19 bij dieren - WUR).

Na goedkeuring zal de vrijstelling dan, met terugwerkende kracht, in werking treden op 14 maart 2020. Ook andere vrijstellingen zijn in voorbereiding. Het ministerie van VWS roept op om, zeker als men gebruik maakt van andere producten dan gewend, de gebruiksvoorschriften in acht te houden om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Naast de gezondheidsrisico’s die ontstaan bij besmetting, stelt het ook eisen aan de continuïteit van uw organisatie. Het aantal cliënten dat in huisquarantaine verblijft, kan toenemen terwijl medewerkers om dezelfde reden niet naar hun werk kunnen komen. De NZa heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland, VWS en het RIVM een informatiekaart gemaakt over het opstarten van zorg en hoe zorgorganisaties hun cliënten hierover kunnen informeren.

De Wet Zorg En Dwang En Covid-19 - Dwang In De Zorg

Een continuïteitsplan helpt u hierbij. Zorgcontinuïteit in balans is een praktische tool die zorgorganisaties een handvat biedt voor operationele planvorming voor het continueren van de zorg bij een grootschalig incident (Testen op corona - Coronavirus COVID-19 - Rijksoverheid.nl). De tool is uitgebracht door GGD GHOR Nederland en wordt ondersteund door de regionale GHOR bureaus. Link naar een denkkader Coronavirus voor zorginstellingen van het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Het ministerie van VWS heeft samen met het RIVM vier richtlijnen gepubliceerd over mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding/ dagopvang en hulpmiddelen voor kwetsbare mensen die thuis wonen.

Uiteraard binnen de ruimte die de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen bieden. Op www. extrahandenvoordezorg.nl kan de vraag naar en het aanbod van extra medewerkers voor de zorg (regionaal) samengebracht worden. Wat is waar en wat is niet waar? Zes fabels over het - DvhN. Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, waaronder ActiZ, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tevens is er inmiddels een document toegevoegd over noodscholing of crisisscholing voor extra medewerkers in ziekenhuizen. Een document voor de VVT is in ontwikkeling. Lees ons bericht Geldende (tijdelijke) regels inzet en bekwaamheid van zorgverleners Als uw organisatie een tekort aan zuurstof verwacht òf al hebt, of aan daartoe noodzakelijke apparatuur, meld dat zo spoedig mogelijk bij de coördinator van uw ROAZ.

Home - Coronavirus Covid-19 - Info-coronavirus

Bijvoorbeeld in situaties waarin deze met de iPad ondertekend worden en deze daarvoor uit handen gegeven moet worden. ZN hecht er wel aan dat wanneer het weer mogelijk is handtekeningen te zetten, de cliënt alsnog gevraagd wordt de handtekening te zetten. Heeft u vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met de Corona-maatregelen? De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij gebundeld in deze Q&A Arbeidsrelatie en Corona, (.

nl of maak gebruik van het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09. 30-12. 00 uur via 085 077 2090. Op www. extrahandenvoordezorg.nl wordt de vraag naar en het aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samengebracht. Meer informatie hierover leest u hier (Coronavirus COVID-19 - Rijksoverheid.nl). Velen van u vragen om een protocol.

Controleer of het uitbraakprotocol actueel is; beschouw n=1 al als een uitbraak. Zie ook het hoofdstuk uitbraakbeleid in de Handreiking ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie’. Inmiddels hebben een aantal leden een advies voor bedrijfscontinuïteit inzake het nieuwe coronavirus (COVID-19) ontvangen van Human Capital Care. Dit staat ook op hun website - COVID-19 (nieuwe coronavirus) - RIVM. Op de website van Vilans staan twee draaiboeken Covid-19 voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging Mogelijk voorziet uw huidige continuïteitsplan al in deze situatie, maar het kan handig zijn om dit plan waar nodig te actualiseren op alle bovengenoemde punten en op punten zoals: Continuïteit van de primaire zorg; Waarborgen personele bezetting bij een groot aantal zieke cliënten en/of medewerkers; Continuïteit vitale bedrijfsprocessen.

Updates Over Het Coronavirus Covid-19

Er zijn verschillende regelingen in de maak om zorgorganisaties in deze situatie te ondersteunen. Zie daarvoor het Overzicht compensatiemaatregelen Corona (pdf). Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld - Het coronavirus: hoe gaan wij ermee om?. Het Platform Stress de Baas geeft inzicht in de totale mentale gezondheid van de organisatie. Ook biedt het een menukaart met informatie om zorgprofessionals mentaal te ondersteunen of door te verwijzen als dat nodig is.

Coronavirus En Covid-19 Bij DierenCoronavirus Covid-19 - Inwoner - Gemeente

a. een gratis online test. Daardoor krijgen ze meteen inzicht in hun eigen mentale gezondheid en een overzicht van mogelijkheden om die te vergroten. Initiatiefnemers zijn Stichting IZZ, ledenorganisatie PGGM&CO en PFZW. Op Sterk in je werk wordt mentale coaching aangeboden voor medewerkers die behoefte hebben aan ‘een luisterend oor’.

Wat Meet De Pcr-coronatest PreciesCoronavirus Covid-19 Informatie Voor Professionals - Ggd

Er zijn geen kosten verbonden aan deze coaching. Heeft een medewerker gespecialiseerde traumaverwerking nodig dan is de landelijke hulplijn voor zorgprofessionals van het Instituut voor Psychotrauma ARQ IVP zeven dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500 Het e-book ‘Zorgen voor professionals’ is geschreven als een praktische, korte handleiding en bevat tips en adviezen voor zorgprofessionals die nu onder grote druk moeten werken.

Coronavirus Covid-19 - Ggd Hollands Noorden

De Telefonische Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde voor en door is het hele jaar beschikbaar - Dossier Coronavirus - AD.nl. De helpdesk staat 24/7 via 085 8086900 klaar, hoeft niet vooraf ingepland te worden en de service is gratis Er is naast de RIVM-site ook een beschikbaar voor vragen van burgers: . Leden van ActiZ kunnen bezoekers/familie ook naar dit landelijke infonummer verwijzen.

In regio’s waar inmiddels sprake is van besmetting wordt bovendien een specifieke informatielijn voor professionals en organisaties ingericht door GGD en ROAZ. Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland (Coronavirus COVID-19 - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Het nationale zorgnummer staat klaar voor alle vragen omtrent het corona-virus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten.

00 – 13. 00 uur via . Er zijn organisaties die zelf een eigen informatielijn hebben geopend, waar medewerkers en/of familieleden van bewoners vragen kunnen stellen over het beleid van de betreffende organisatie. Zij hebben daarbij de samenwerking gezocht met de arbodienst. Voor ActiZ-leden met vragen over de gevolgen van het coronavirus zijn medewerkers van ActiZ beschikbaar voor vragen.

Actuele Informatie Over Het Coronavirusnl. Op werkdagen bereikbaar van 09. 00-17. 00 uur. Er is ook een Online Corona Netwerk beschikbaar voor ActiZ-leden voor het uitwisselen van ervaringen en (lokale) actualiteiten. Krijg u vragen van de pers waar u over wilt klankborden of extra informatie voor nodig heeft? Dan is ActiZ Persvoorlichting voor u beschikbaar en bereikbaar via 085-0772099 of per mail: pers@actiz.

Heeft u (alleen ActiZ-leden) een vraag die daar niet bijstaat, neem dan contact op via caoinfo@actiz. nl of maak gebruik van het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09. 30-12 - Coronavirus en werk: alles wat u moet weten. 00 uur via 085 077 2090.

Informatie Over Het Coronavirus Covid-19Informatie Over Corona Voor Professionals

ActiZ zet de informatie voor u op een rij. Nieuws over coronavirus. Ga direct naar het 19-11-2020Het programma Nieuwsuur liet zien hoe bewoners in een verpleeghuis zorg krijgen als daar corona is uitgebroken. 17-11-2020ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben in samenspraak met V&VN een handreiking gemaakt om te helpen bij het maken van keuzes in de reguliere zorg die anders of tijdelijk minder wordt ingevuld in tijden van Covid-19.

Actuele Informatie Over Het Coronavirus Covid-19

11-11-2020Het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen. Het CIZ vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van het zorgveld om indicaties te kunnen verstrekken en hun maatschappelijke rol te blijven vervullen. Het CIZ bemerkt ook dat ze tijdens deze tweede golf vaker welkom zijn in zorginstellingen.

More from Gezonder leven

Navigation

Home

Latest Posts

Alle Maaltijdvervangers Online

Published Oct 14, 21
12 min read

Droog Trainen Schema - Sportend Afvallen

Published Sep 23, 21
7 min read